Qi Gong oefeningen

In het hier onderstaande download bestanden vind u een beschrijving van Qi Gong oefeningen die onderdeel zijn van de lessen

T’ai Chi Ch’uan en Qi Gong zoals ze binnen de cursussen van T’ai Chi School Goudswaard gegeven worden. 


Ik heb door de jaren heen les gehad van diverse docenten, al deze docenten hadden hun eigen Qi Gong oefeningen. Een ieder deed dit op zijn eigen manier met eigen beweegredenen. Vaak waren de oefeningen variaties op elkaar. Ik ben altijd op zoek gegaan naar de essentie van de oefeningen en heb deze dan ook naar mijn inzicht aangepast en samen gevoegd tot de onderstaande oefenseries.

Dankzij deze benaderingswijze is mijn Qi Gong gegroeid, met de omschrijving van de Qi Gong, die hier voor u ligt als een moment opname. Neem deze als leidraad voor je eigen groei proces binnen de Qi Gong.

Realiseer je dat je Qi Gong nooit voltooid is, de groei en het leer proces blijft voort gaan, en alleen door beoefening komt verdieping.


Let op!

Het leren van Qi Gong gaat echter niet uit een boek, hiervoor heeft u een leraar nodig die u kan begeleiden en corrigeren.


Ik wens de lezer en beoefenaar veel Qi Gong en levens plezier.


Remco Goudswaard- Qi Gong oefenboek


- 8 Brokaat oefeningen op jing niveauOp mijn YouTube kanaal kan je meerdere oefen series en lessen vinden; https://www.youtube.com/user/TaiChiGoudswaard1